RESERVATIONS

Política de privacitat

Davant l’entrada en vigor del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades i la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per poder continuar informant dels productes, promocions i novetats de ANgrup així com informacions d’interès i novetats del sector de la restauració i la gastronomia cal que ens doni el seu consentiment prement el botó d’acceptació.

L’informem que les seves dades de contacte estan incorporades en un fitxer titularitat de ANgrup amb domicili a Av. Diagonal 405 bis (08008 Barcelona) i no seran cedides ni comunicades a tercers per a finalitats diferents per a les quals han estat subministrades, excepte en els supòsits d’obligació legal.

En qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstes a la llei, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del document d’identitat a l’adreça postal de ANgrup.

En cas de disconformitat en relació amb la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 (28001 Madrid).

En cas que volgués donar-se de baixa de les comunicacions podrà realitzar-ho a través de qualsevol de les mateixes.

Confidencialitat

AN Grup. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los de manera confidencial i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

Click to activate

PINTXOS, TXACOLIS I TXIKITOS

#txapelaeuskaltaberna